Next IconCategorie: ExcelNext IconRubriek: TipNext IconVersie: 2003, 2007, 2010 Next IconAuteur: Frits Egmond

Omrekenen van m/sec naar km/uur

U kijkt naar een halve finale zwemmen van de 100 meter vrije slag. U ziet een zwemmer aantikken in een nieuw wereldrecord van 47'84" (47 seconden en 84 hondersten van een seconde). Dat is dus snel. Maar uitgedrukt in kilometers per uur, hoeveel kilometer per uur is dat?

  • Het berekenen van meters per seconde is de eerste stap. U deelt de afstand door de snelheid. U krijgt dan meters per seconde.

  • U weet dat 1 kilometer 1000 meter is. Dus is 100 meter =100/1000, dus 0,1 kilometer.

  • U weet dat 1 uur 3600 seconden is, want 60 seconden maal 60 minuten, want elke minuut heeft 60 seconden en elk uur heeft 60 minuten. Dus is 47,84 seconden =47,84/3600, dus 0,013289 uur.

  • En net als bij het berekenen van meters per seconde kunt u nu kilometers per uur berekenen. U deelt de afstand door de snelheid. U krijgt dan km per uur, dus =0,1/0,013289, dus 7,525084 km per uur.

U kunt het ook op een ander manier berekenen.
U rekent dan eerst de snelheid uit in meter/seconde. Vervolgens gaat u naar km/sec =(m/sec)/1000, dan naar km/min =(m/sec)/1000*60 en tenslotte naar km/uur =(m/sec)/1000*60*60.


 

Notitie bij artikel
Download
Rekenmodel:
m/sec naar km/uur

Gelabeld met ICRA © 2000-2018 Femda B.V.
Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd: 20 september 2000. Laatste aanvulling of wijziging: 19 december 2011.