Next IconCategorie: WordNext IconRubriek: ArtikelenNext IconVersie: 2003 Next IconAuteur: Frits Egmond

Het afdrukvoorbeeld

Het document is klaar, op het scherm ziet het er goed uit. Maar hoe ziet het er nu uit als het geprint wordt? Zeker bij een groot document is het papierverspilling om zomaar te gaan printen. Want als het resultaat tegenvalt is het niet meer ongedaan te maken. Hiervoor is het handig om eerst het Afdrukvoorbeeld te gebruiken.

Afdrukvoorbeeld gebruiken

 1. Een document bekijken zoals deze afgedrukt wordt, zie je in de documentweergave Afdrukvoorbeeld.
 2. Open het menu Bestand/Afdrukvoorbeeld (standaard toont deze documentweergave één pagina van het document, de pagina waar de cursor staat).
 3. Binnen de pagina in het afdrukvoorbeeld verandert de muisaanwijzer in een vergrootglas met + (plusteken) erin.
 4. Klik met de aanwijzer op de pagina als je deze op ware grootte (100%) wilt zien. In het vergrootglas verschijnt nu een - (minteken).
 5. Nogmaals klikken laat de vorige situatie van het document in de documentweergave Afdrukvoorbeeld zien.
 6. Met de toetsen PgDn en PgUp blader je door het document, als dit uit meer pagina’s bestaat.

Zo kan het ook

 1. Klik op Afdrukvoorbeeld in de werkbalk Standaardom het document in de documentweergave Afdrukvoorbeeld te zien.
 2. Druk op de toetsencombinatie Alt+B en type de letter F om het document te bekijken in de documentweergave Afdrukvoorbeeld.

Sneltoetsen

 1. Met de toetscombinatie Ctrl+F2 schakel je snel heen en weer tussen het afdrukvoorbeeld en het gewone document.

Meerdere pagina’s in het afdrukvoorbeeld tonen

Na het opvragen van een gewoon afdrukvoorbeeld verschijnt één pagina (of slechts een gedeelte van de pagina) op het scherm. Om meerdere pagina’s tegelijk te bekijken handel je als volgt.
 1. Open het menu Bestand/Afdrukvoorbeeld.
 2. Klik in het venster Afdrukvoorbeeld op Meerdere pagina’s. Na het klikken op deze knop verschijnt een tabelachtig menu, bestaande uit denkbeeldige pagina’s (zie afbeelding). Met behulp van dit venster geef je aan hoeveel pagina’s je gelijktijdig wilt bekijken.
 3. Kies nu een van de hieronder beschreven mogelijkheden.

Twee pagina’s naast elkaar bekijken

 1. Zie de stappen 1 en 2 hierboven.
 2. Klik op het tweede vak op de bovenste rij van het menu. Houd tijdens het aanklikken van dit vak de linkermuisknop even ingedrukt.
 3. In de grijze regel onder aan het venster ziet u <<1 x 2 pagina’s>> staan. Het eerste getal geeft aan hoeveel pagina’s onder elkaar op het scherm zullen verschijnen, het tweede getal staat voor het aantal pagina’s naast elkaar.

Acht pagina’s gelijktijdig op het scherm bekijken

 1. Zie de stappen 1 en 2 aan het begin van de uitleg.
 2. Klik op de knop meerdere pagina’s.
 3. Klik op het vierde vak van de tweede rij. Tijdens het klikken verschijnt op de grijze regel de tekst <<2 x 4 pagina’s>>. Uiteraard worden de pagina’s steeds kleiner afgebeeld naarmate u meer pagina’s tegelijk op het scherm opvraagt. Het venster laat standaard twee rijen van elk
 4. vier pagina’s zien.Gelabeld met ICRA © 1997-2018 Femda B.V.
Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd: 10 december 1997.